אחריות חברתית

אחריות חברתית

אנו בקבוצת דיפלומט דוגלים במקצועיות ושמירה על רמת איכות גבוהה בכל שאנו עושים. פרישת השוק הרחבה שלנו, באמצעות ערוצים וטריטוריות חדשים, מאפשרים לנו להציע מגוון רחב של מוצרים, כך שיהיו זמינים ונגישים לכל. אנו פועלים להשגת עסקים חדשים והזדמנויות העסקה במדינות שונות בעולם ולוקחים חלק פעיל ביישום אסטרטגיית צמיחה בהן. 

 

אנו תומכים נלהבים ביתרונות של  תעסוקה הוגנת ושוויונית ומעודדים רווחיות הנובעת מהגינות ובו בזמן שואפים למזער העסקה באמצעות קבלני משנה.

 

אנחנו, בקבוצת דיפלומט, מאמינים בתרומה לקהילה ותומכים בחינוך שאפתני לכל ושותפים ליוזמות שאפתניות המשפיעות חיובית על הכלכלה המקומית והסביבה העסקית הכללית כגון תמיכה במדיניות העצמת הכלכלה השחורה בדרום אפריקה (BEE), אסטרטגיית צמיחה פרגמטית שמטרתה לממש את הפוטנציאל הכלכלי של המדינה במלואו באמצעות הכנסת הרוב השחור לזרם הכלכלי המרכזי. פעילויות חברתיות אחרות מתמקדות בחינוך ובבניית כישורים לחיים.

 

בכל מתקני החברה ומשרדיה, אנו מקפידים לעמוד בכל דרישות ותקנות הבטיחות והסביבה הבינלאומיים ומחויבים לחלוטין ליחס של כבוד כלפי משאבי טבע. כחברה מובילה בתחומי הפעילות שלנו, אנו ממלאים תפקיד חיוני בתמיכה ובהגנה על הסביבה.