תנאי שימוש באתר

אתר דיפלומט
תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר דיפלומט המופעל על ידי דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ (להלן: "דיפלומט").
1. מבוא
1.2. "האתר" – לעניין תנאי שימוש אלו הינו אתר האינטרנט של דיפלומט שכתובתו https://www.diplomat.co.il/he ובמסגרת זאת כל התכנים, החומרים, שירותים, ממשקים ו/או מידע מכל סוג שהוא המוצגים באתר דיפלומט ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, שרטוט, ציור, צילום, רישום, לוגו, תוכן אודיו-וויזואלי, והנפשה המוצגים באתר דיפלומט (לעיל ולהלן: "האתר").
1.3. השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה, במדיניות הפרטיות וביתר התכנים המוצגים באתר (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר (להלן: "המשתמש/ים").
1.4. תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
1.5. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשים ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
1.6. עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בטרם תיכנס ו/או תעשה שימוש באתר.
1.7. כל שימוש באתר יעיד כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, ללא כל הגבלות וסייגים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.
1.8. התקנון חל על השימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא, לרבות (אך לא רק) טלפון סלולרי, מכשיר טאבלט וכיוצא באלה.

2. השימוש באתר
2.2. במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי שימוש אלו, תגברנה הוראות תנאי השימוש.
2.3. דיפלומט רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכון של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.
2.4. דיפלומט משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של באתר והתכנים המוצגים במסגרתו, אולם, על אף מאמצי דיפלומט, פעילות האתר עשוי להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת דיפלומט או שלא מרצונה.
2.5. השימוש באתר הינו למטרת שימוש פרטי אישי של המשתמשים בלבד ואסור להשתמש באתר ו/או בתכנים המוצגים במסגרתו באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות ו/או לשם העתקה, שכפול, שיווק האתר לרשות הציבור, תרגום, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, הפצה ו/או כל שימוש אחר בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של דיפלומט.
2.6. דיפלומט רשאית מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, זמינות כל תוכן שבו ו/או להפסיק את פעולתו והכל מבלי ליתן הודעה על כך.
2.7. דיפלומט אינה מתחייבת כי כל קישור שימצא באתר יהיה תקין ו/או יוביל לאתר אינטרנט פעיל. לחיצה על קישור שבאתר עשויה להוביל לאתרים שאינם בבעלות דיפלומט ושדיפלומט אינה אחראית לתכניהם, מהימנותם, נתוניהם, פרטיות נתוני גולשיהם ומשתמשיהם ולכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.
2.8. דיפלומט עושה מאמצים שכל האמור והמופיע באתר יהא נכון, מדויק, שלם ועדכני. יחד עם זאת, כתמיד, תקלות וטעויות תתכנה ולרבות אך לא רק טעויות תוכן, טעויות טכניות, טעויות סופר, השמטת מידע, שיבושים וכיוצ"ב.
2.9. לפיכך, כל שימוש במידע הינו באחריות המשתמש בלבד ואין לראות במידע שבאתר משום המלצת שימוש ו/או המלצת קנייה ו/או חוות דעת ו/או יעוץ משפטי.

3. השימוש באתר
3.2. האתר משמש, בין היתר, כפלטפורמה לגיוס עובדים חדשים ובין היתר מאפשר לדיפלומט לפרסם משרות פנויות ובמקביל מאפשר למועמדים להציע את מועמדותם לאותן משרות באמצעות האתר. דיפלומט אינה מתחייבת להיענות לכלל ההצעות המועלות לאתר.
3.3. דיפלומט אינה מייצרת בעצמה את המוצרים אשר יוצגו באתר (להלן: "המוצרים"). ייצור המוצרים נעשה על ידי צדדים שלישיים (להלן: "ספקים"), וניתן להזמינם באמצעות פניה לדיפלומט והתקשרות עמה.
3.4. לדיפלומט אין כל שליטה על התוכן המוצג באתרי האינטרנט של הספקים. כל קשר של המשתמש עם מי מהספקים הינו באחריות המשתמש בלבד, ולדיפלומט לא תהיה כל אחריות לכל התקשרות בין המשתמשים לספקים.
3.5. דיפלומט מארחת תוכן הכולל בין היתר תמונות, שמות ו/או כל מידע אחר הקשור למוצרים ו/או לספקים, העומד לרשותה או הושג מהספקים (להלן: " התוכן"). דיפלומט אינה בשום דרך אחראית או אחראית לדיוק, לאיכות, לשלמות, לאמינות, לעיתוי או לאמינות של התוכן וכמו כן, דיפלומט אינה משפיעה על התוכן. דיפלומט אינה מתחייבת שהמוצר יהיה זמין לרכישה.
3.6. המעוניינים להציע את מועמדותם למשרות המוצעות באתר דיפלומט יכולים למלא את פרטיהם באתר וכן לשלוח את קורות החיים שלהם באמצעות האתר.
3.7. המשרות המוצעות באתר מיועדות לכל הגילאים, המינים, המגזרים, הדתות והמגדרים, וזאת גם אם נאמר אחרת בגוף המודעה.
3.8. השימוש באתר מותר ומיועד לצרכים אישים ופרטיים בלבד ,דהיינו לצורך היכרות טובה יותר של המשתמש עם דיפלומט ומוצריה וכן לצורך הגשת מועמדות במענה להצעת עבודה, ולא לכל שימוש מסחרי או אחר.
3.9. חל איסור ברור ומפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או את האפשרויות שבו ו/או את מודעות הדרושים ו/או מידע אודות מועמדים ו/או מידע אחר לשם שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי או לשם פנייה למועמדים בהצעות מסחריות כלשהן. חל איסור מפורש לבצע ו/או לנקוט בכל פעולה מסחרית ו/או פעולה שיש בה כדי לזכות ביתרון מסחרי כלשהו. פנייה מסחרית שכזאת מהווה הפרה חמורה של תקנון זה, הגורמת לאתר ולבעליו נזקים כלכליים ותגרור נקיטה בצעדים משפטיים.
3.10. כמו כן, חל איסור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
3.11. דיפלומט רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

4. אחריות
4.2. למרות שדיפלומט נוקטת במאמצים גדולים על מנת לכלול באתר האינטרנט מידע מדויק ועדכני, אין דיפלומט מציגה מצגים או מעניקה כל אחריות, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, באשר לדיוק ולשלמות המידע המוצג באתר וכל שימוש בו ייעשה באחריותו ועל-פי שיקול דעתו של המשתמש בלבד.
4.3. השימוש באתר ובתכני האתר הינו "כפי שהוא" ("AS IS") על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכני האתר, כולם או חלקם, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליו בלבד. המשתמש פוטר את דיפלומט מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר.
4.4. דיפלומט ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש ו/או הסתמכות במידע ו/או בתכנים כלשהם המוצגים באתר, בין אם במסגרת מודעות הדרושים, ובין אם במסגרת תכנים שיווקיים ובין אם בגין קישורים שהוצבו באתר, בין היתר לאתרי ספקים, ובין אם מתוכן אחר.
4.5. ככל ומצאתם אי דיוק במודעה ו/או ככל והנכם סבורים כי תוכן מודעה איננה תואמת דרישות הדין ו/או עלולה לפגוע ברגשות הציבור, הנכם מוזמנים לפנות אל דיפלומט ודיפלומט תפעל כמיטב יכולתה לבדוק את הפנייה בהקדם ולנהוג בהתאם לשיקול דעתה ו/או עפ"י כל דין.
4.6. דיפלומט איננה מתחייבת לשמור גיבוי של תוכן המועלה ו/או המאוחסן ו/או המופיע באתר. כמו כן, דיפלומט רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.
4.7. דיפלומט איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי דיפלומט, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל דיפלומט או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. דיפלומט ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמשים עקב כך.
4.8. בכל מקרה, דיפלומט לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של המשתמש ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
5. קנין רוחני
5.2. האתר והתכנים המוצגים במסגרתו, זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, השיטות, התמונות וסימני המסחר המוצגים באתר (להלן: "תכני האתר"), שייכים לדיפלומט ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם ו/או שניתנה הרשאה לשימוש מטעם בעל הזכויות, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
5.3. אין בתכנים המוצגים באתר ו/או באמור בתכנים אלו, במפורש ו/או במשתמע, מכוח השתק ו/או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים במסגרת התכנים המוצגים באתר ללא ההסכמה מראש בכתב של דיפלומט.
5.4. אין לעשות שימוש בלוגו של דיפלומט, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של דיפלומט ללא אישור מראש ובכתב מדיפלומט.
5.5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודי מחשב), בלא קבלת רשותה המפורשת של דיפלומט מראש ובכתב.
5.6. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י דיפלומט, בבסיס הנתונים של דיפלומט, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי דיפלומט בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.
5.7. שמה של דיפלומט וסימני המסחר של דיפלומט (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של דיפלומט בלבד או שניתנה הרשאה לשימוש בהם מטעם בעל הזכויות. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של דיפלומט.
5.8. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של דיפלומט או של ספקיה (לפי העניין). כל שימוש בקניינה זה של דיפלומט או של ספקיה (לפי העניין) יעשה על פי הוראות תנאי שימוש אלה בלבד.
5.9. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

6. הפרת תנאי השימוש
6.2. הייתה לדיפלומט סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, דיפלומט תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לדיפלומט על פי דין:
6.2.1. לחסום את גישת המשתמש לאתר;
6.2.2. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה.

7. שונות
7.2. בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או האתר ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: Info_dil@diplomat-global.com
7.3. רישומי המחשב של דיפלומט בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8. סמכות שיפוט
8.2. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט של העיר תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם תנאי השימוש הללו.
8.3. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו לפי תקנון זה לאחר. דיפלומט תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

עודכן לאחרונה ביום: 3 אוגוסט 2020